• Ved i 40 liters sekker – bjørk  - pris å betale: 56,00 kroner 
  • Ved i 40 liters sekker – blanding - pris å betale:  44,63 kroner
  • Storsekk bjørk - pris å betale: 775,00 kroner
  • Storsekk blandingsved - pris å betale: 663,00 kroner 
  • Tennbriketter - poser á 12 stk  - pris å betale: 10,20 kroner
  • Opptenningsved - 30 l sekk - pris å betale: 10,20 kroner
  • Strøsingel 10 kg bøtte: 66,30 kroner
25 % mva. er inkludert i prisene.

Hamar Arbeid & Aktivitet tar også på seg trefelling etter avtalt pris. Gratis befaring. Tlf: 62 56 36 60.

Vedkubber Strøsingel