Etableringsgebyr, lån - 1,25 % av lånebeløp, minimum kroner 625,-, maksimum kroner 1.875, 00 å betale. 
I tillegg kommer dekning av utgifter til evt. tinglysningsgebyr og besiktigelseserklæring.
 
  • Tinglysning av pantedokument, fast eiendom 525,00 kroner
  • Tinglysning av pantedokument, borettslag 430,00 kroner
  • Termingebyr 63,00 kroner
  • Purregebyr 70,00 kroner kroner
  • Inkassovarsel 70,00 kroner