Depositum: 200,00 kroner
Egenbetaling: 100,00 kroner 

Kjøp av krykker: 300,00 kroner

Krykker fås lånt ved alle våre pleie og omsorgssentra: Parkgården, Prestrudsenteret, Finsal og Klukstuen. 

Her kan du lese om utlån av øvrige hjelpemidler.