Hjemmehjelp har inntektsgradert betaling:

  • Samlet skattbar inntekt under under 2 G i husstanden - Pris pr. måned - 210,00 kroner (eller pris fastsatt etter til enhver tid gjeldene forskrift.) 
  • Samlet skattbar inntekt fra 2 G til  4 G i husstanden - Pris pr time:  110,00 kroner
  • Samlet skattbar inntekt  fra 4 G og over i husstanden -  Pris pr time: 266,00 kroner

Oversikten henviser til Grunnbeløpet i Folketrygden (G). Hvilke beløp dette står for, finnes på NAV sine sider.

Merk: 
Når flere "vederlagspliktige" tjenester (korttidsopphold/hjemmehjelp) ytes innenfor samme kalendermåned, faktureres det bare for den tjenesten som har høyest egenbetaling. Betalingen skal ikke overstige kommunens selvkost til tjenesten. Selvkost for hjemmehjelp er beregnet til kr. 294,- pr. time.