Langtidsopphold alle institusjoner, max pr døgn: 1 851,00 kroner


Parkgården
 • Husleie – stor leilighet 5 047,00 kroner pr. mnd.
 • Husleie- standard  4 581,00 kroner pr. mnd.
 • Husleie – hybel 3 588,00 kroner pr. mnd.
 • Husleie – kollektiv 3 866,00 kroner pr. mnd.
 
Kåtorp pensjonistsenter
 • Enkeltleiligheter 4 813,00 kroner pr. mnd.
 • Dobbeltleiligheter 2 901,00 kroner pr. mnd.
 • Underetasje: 5 200,00 kroner pr. mnd.
 
Finsalsenteret
 • Finsalhagen omsorg: 7032,00 kroner pr. mnd.
 
Prestrudsenteret
 • Husleie:  5 409,00 kroner pr. mnd.
 • Solenga: 6 156,00 kroner pr. mnd.
 • Solhellinga 10: 7 099,00 pr. mnd. 
 
Klukstuen omsorgssenter
 • Husleie – enkeltleilighet 6 415,00 kroner pr. mnd.
 
Kløverenga trygdeboliger
 • Husleie 5 409,00 kroner pr. mnd.