• Korttidsopphold pr. døgn 165,00 kroner*
  • Dagopphold pr. dag (inkl. frokost) 85,00 kroner*

* eller pris fastsatt etter til enhver tid gjeldene forskrift.