• Middag pr. mnd. (avtale): 2 400,00 kroner
  • Tørrmat pr. mnd. (avtale): 1 110,00 kroner
  • Middag kantine, ta med hjem og hjemkjørt: 86,00 kroner (hverdager)
  • Middag søndager og helgedager: 86,00 kroner
Øvrige kantinepriser delegeres helse- og omsorgsleder.