• Middag pr. mnd. (avtale): 2 563,00 kroner
  • Tørrmat pr. mnd. (avtale): 1 400,00 kroner
  • Middag kantine, ta med hjem og hjemkjørt: 92,00 kroner 
Øvrige kantinepriser delegeres helse- og omsorgsleder.