• Middag pr. mnd. (avtale): 2 500,00 kroner
  • Tørrmat pr. mnd. (avtale): 1 350,00 kroner
  • Middag kantine, ta med hjem og hjemkjørt: 88,00 kroner (hverdager)
  • Middag søndager og helgedager: 88,00 kroner
Øvrige kantinepriser delegeres helse- og omsorgsleder.