• Middag pr. mnd. (avtale): 2 604,00 kroner
  • Tørrmat pr. mnd. (avtale): 1 453,00 kroner
  • Middag kantine, ta med hjem og hjemkjørt: 94,00 kroner 
Øvrige kantinepriser delegeres helse- og omsorgsleder.