Utlån av bøker er gratis, men hvis bøkene ikke leveres tilbake i rett tid, kan det kreves inn gebyr. Gebyret ved manglende tilbakelevering av bøker, er 40,00 kroner ved 1. gangs varsel og 70,00 kroner ved 2. gangs varsel. 

I spesielle tilfeller kan kultursjefen fastsette billett- og utleiepriser ved Hamar bibliotek, for eksempel ved utleie av møterom.