Hedemarkshallen, Prestrudhallen og Boligpartner arena
  • Aldersbestemte klasser: 230,00 pr. time
  • Senior og bedrift: 450,00 pr. time
  • Kun bruk av garderober: 120,00 kroner pr. garderobeenhet 
  • Møterom/VIP-rom i Boligpartner arena 250,- pr møte/kveld
  • Timepris for leie i forbindelse med andre arrangementer i hallene blir etter avtale.
 
Gressbaner:
  • Treningsfeltene i Ankerskogen: Gratis
  • Kunstgressbaner på Briskeby, Børstad, Prestrud:  100 / 200 kroner pr. time
  • Vinterbane Børstad idrettspark: 1 450,00 trening/kamp hel bane. Ved leie skal man kontakte HIL fotball.
Grusbaner:
  • Prestrud, Greveløkka, Tjuvholmen: Gratis til idrettsarrangement
  • Annen utleie etter avtale