• Utleie til kommunens lag/foreninger, ikke kommersiell virksomhet: 15 625,00 kroner pr. dag:
  • Leie pr. overskytende dag: 3 875,00 kroner
  • Utleie til andre kommuner/kommersiell virksomhet, ekskl. kjøreutgifter: 26 250,00 kroner pr. dag
  • Les mer om vår mobile scene