• Utleie til kommunens lag/foreninger, ikke kommersiell virksomhet: 7 100,00 kroner pr. dag:
  • Leie pr. overskytende dag: 1 130,00 kroner
  • Utleie til andre kommuner/kommersiell virksomhet, ekskl. kjøreutgifter: 21 800,00 kroner pr. dag
  • Les mer om vår mobile scene