Kulturskolen forholder seg til skoleår. Det vil si at prisene endres fra 1. august for nytt skoleår.

  • Elevkontingent pr. elev i skoleåret er kroner 2 200,00 for de som nå er inne i skoleåret 2019 - 2020.
  • Elevkontingent pr. elev stiger til 2 350,00 kroner i skoleåret fra og med høstsen 2020.
     
  • Musikkped. tjenester 1 t/uke pr. år) 6 450,00 kroner
  • Instrumentleie pr år 350,00 kroner
  • Fra høsten 2020 innføres en materialavgift på visuell kunst på 350,- kr pr år ( 175 for høst 2020 og 175 for vår 2021.)