Elevkontingent pr. elev pr år  "grunnsum" pr. år: 2 550,00 kroner.

  • Elevkontingent pr. semester: 1 275,00 kroner
  • Kor elevkontigent pr år: 1 600,00 kroner
  • Gjeste elever/ voksne elevkontigent pr år: 3 500,00 kroner
  • Gjeste elever/ voksne elevkontigent pr semester: 1 750,00 kroner
  • Fordypningstilbud pr år: 950,00 kroner
  • Fordypningstilbud semester: 425,00 kroner
  • Kortere kurs/ ekstra gruppetime pr. semester: 400,00 kroner
  • Kulturaksen regionalt tilbud pr år: 400,00 kroner
  • Utstyr, Instrumentleie,materiell visuell kunst pr år: 400,00 kroner
  • Salg av pedagogiske tjenester i kunstfag 1 t/uke pr. år: 6 680,00 kroner

Lenke til Hamar kulturskole som har lokaler i Hamar kulturhus.

Hamar kulturhus - foto Vandkunsten