Gebyrer for tømming, saksbehandling og kontroll med hjemmel i forurensningsloven av 13.03.81 nr 6 og forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 nr. 941.

1. Saksbehandling, tilsyn og kontroll 
 • For saksbehandling av avløpsløsning med kun tett tank: 1 442,00 kroner 
 • For saksbehandling av utslipp inntil 25 pe*: 4 017,00 kroner
 • For saksbehandling av utslipp over 25 pe*: 8 734,00 kroner 
 • Tilsyn og kontroll pr år 463,50 kroner
* Pe betyr personekvivalent, og for enkelthets skyld, kan vi si at 1 pe tilsvarer utslipp fra en person.
 
2. Tømming av avløpsanlegg
 • Septiktank med wc: 1 946,70 kroner
 • Septiktank uten wc: 1019,70 kroner
 • Septiktank fritidsbolig: 1019,70 kroner
 • For volumer utover normalvolumet pr m³ : 440,33 kroner
 • Tett oppsamlingstank nedenfor Gåsbu pr. m³ : 440,33 kroner
 • Tett oppsamlingstank ovenfor Gåsbu (hytteområder) pr m³: 517,50 kroner 
 • Minirenseanlegg:  1 912,50 kroner
 • Varsling av ødelagte/manglende kumlokk: 4 533,03 kroner
25 % mva. er inkludert i disse prisene. 
 
3. Minirenseanlegg                     
 • Lite ( under 6 m3):  2 000,00 kroner
 • Ekstra tømming, lite anlegg: 2 000,00 kroner
 • Medium ( 6m3 -12m3):  2 500,00 kroner
 • Ekstra tømming, medium anlegg:  2 500,00 kroner
 • Stor (13m3-20m3), en tømming: 3 125,00 kroner
 • Ekstra tømming, stort anlegg: 3 125,00 kroner
 • Varsling av ødelagte/manglende kumlokk: 4 635,00 kroner

4. Urimelig høyt gebyr
Dersom gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan fagansvarlig fastsette passende gebyr.