Gebyr for behandling av tiltaksplaner ved terrenginngrep i forurenset grunn, med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 nr  931 § 2-12.

1. Saksbehandling og kontroll/tilsyn
  • Tiltakskategori 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad: 10 000,00 kroner
  • Tiltakskategori 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad: 20 000,00 kroner
  • Tiltakskategori 3 - tiltak av stor vanskelighetsgrad: 40 000,00 kroner

2. Unntak
  • Dersom gebyr etter dette regulativet anses som urimelig, kan fagansvarlig nedsette eller frafalle gebyret.