Skriving av skjøte:

  • 1.300,00 kroner.

Næringstomter

  • Tomter på nye Trehørningen sone I2 + sone I3: Pris 210,00 kroner pr m2. I tillegg kommer kostnader knyttet til fradeling og oppmåling av tomta, samt skriving av skjøte.

Boligtomter: 

  • Oversikt over det kommunen måte få tilgjengelig av tomter, vil bli lagt ut på nettsiden vår om kommunale tomter i Hamar.  Prisene vil variere med tomtas størrelse og beliggenhet. Kontakt ansvarlige for eiendom (sentralbord 62 56 30 10) for spørsmål.