Skriving av skjøte:

  • 1.850,00 kroner.

Inngåelse av festeavtaler:

  • 3650,00 kroner.

Saksbehandlingsgebyr tomter og parseller: 

  • 5 200,00 kroner

Bolig- og næringstomter

  • Når kommunen har ledige tomter, blir dette annonsert med pris og størrelse.