Skriving av skjøte:

  • 1.750,00 kroner.

Inngåelse av festeavtaler:

  • 3500,00 kroner.

Saksbehandlingsgebyr tomter og parseller: 

  • 5 000,00 kroner

Bolig- og næringstomter

  • Når kommunen har ledige tomter, blir dette annonsert med pris og størrelse.