Skriving av skjøte:

  • 1.300,00 kroner.

Næringstomter

  • Tomter på nye Trehørningen sone I2 + sone I3: Pris 210,00 kroner pr m2. I tillegg kommer kostnader knyttet til fradeling og oppmåling av tomta, samt skriving av skjøte.

Boligtomter: