Skriving av skjøte:

  • 1.750,00 kroner.

Inngåelse av festeavtaler:

  • 3500,00 kroner.

Saksbehandlingsgebyr tomter og parseller: 

  • 5 000,00 kroner

Bolig- og næringstomter

  • Oversikt over det kommunen måtte få tilgjengelig av tomter, vil bli lagt ut på nettsiden vår om kommunale tomter i Hamar.  Prisene vil variere med tomtas størrelse og beliggenhet. Kontakt ansvarlige for eiendom (sentralbord 62 56 30 10) for spørsmål.