Torgplasser 
 • Dagleie av en plass, ca 15 m2: 200,00 kroner
 • Mnd. leie av en plass: 675,00 kroner
 • Årsleie av en plass: 5000,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 
 • Evt. avgifter for vann betales til Hamar kommune. For påsetting og avlesing av vann, må leietaker ta kontakt med Hamar kommune, teknisk etat v/rørleggerformannen.
 • Oppgjør for vannavgift og renovasjon, samt eventuelle andre tjenester betales etterskuddsvis etter regning fra teknisk drift og anlegg. 
   
Stortorget
 • Platting, uteservering pr. år 5 250,-
 • Lite arrangement pr. dag 1000,00
 • Middels stort arrangement pr. dag 2000,00
 • Stort arrangement pr. dag 6 500,00
 • Evt. avgifter for vann betales til Hamar kommune. For påsetting og avlesing av vann, må leietaker ta kontakt med Hamar kommune, teknisk etat v/rørleggerformannen.
 • Oppgjør for vannavgift og renovasjon, samt eventuelle andre tjenester betales etterskuddsvis etter regning fra teknisk drift og anlegg. 
Kommersielle kulturarrangementer betaler leie etter avtale. Frivillige organisasjoner leier gratis. Leie kan fastsettes av kultursjefen ved enkelt-arrangementer.  
 
Plassleie tivoli og sirkus. 
Avgift strøm, dette inkluderer fastavgift, strømskap og forbruk:
 • Store arrangementer: 2 125,00 kroner 
 • Mindre arrangementer:  1 125,00 kroner
 • 25% mva. er inkludert i prisene. 
 
Ankerskogen idrettspark. Avgift strøm, dette inkluderer fastavgift, strømskap og forbruk:
 • Store arrangementer (Fotballturneringer og lignende): 2 125,00 kroner 
 • Mindre arrangementer (Hamar løkkecup, paintball og lignende):  750,00 kroner
 • 25% mva. er inkludert i prisene. 
 
Koigen. Avgift strøm, dette inkluderer fastavgift, strømskap og forbruk:
 • Sesongleie (sommersesong kiosk el):5 375,00 kroner 
 • Store arrangementer:  2 250,00 kroner 
 • Små arrangementer:  750,00 kroner
 • 25% mva. er inkludert i prisene.