Torgplasser 
 • Dagleie av en plass, ca 15 m2: 200,00 kroner
 • Mnd. leie av en plass: 600,00 kroner
 • Årsleie av en plass: 4500,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 
 • Evt. avgifter for vann betales til Hamar kommune. For påsetting og avlesing av vann, må leietaker ta kontakt med Hamar kommune, teknisk etat v/rørleggerformannen.
 • Oppgjør for vannavgift og renovasjon, samt eventuelle andre tjenester betales etterskuddsvis etter regning fra teknisk drift og anlegg. 
   
Stortorget
 • Platting, uteservering pr. år 5 000,-
 • Leie av kommunale møbler faktureres etter avtale
 • Strøm faktureres etter forbrukte kwh: 1,20,- 
 • Lite arrangement pr. dag 1125,00
 • Middels stort arrangement pr. dag 2125,00
 • Stort arrangement pr. dag 6 750,00
 • Riggperioden: Inntil 3 dagers riggtid (opp/ned) 5 200 + mva. Ut over 3 dager 2 600 + mva pr dag.
 • Evt. avgifter for vann betales til Hamar kommune. For påsetting og avlesing av vann, må leietaker ta kontakt med Hamar kommune, teknisk etat v/rørleggerformannen.
 • Oppgjør for vannavgift og renovasjon, samt eventuelle andre tjenester betales etterskuddsvis etter regning fra teknisk drift og anlegg. 
Kommersielle kulturarrangementer betaler leie etter avtale. Frivillige organisasjoner leier gratis. 
 
Plassleie tivoli og sirkus. 
 • Store arrangementer: 5125,00 kroner 
 • Mindre arrangementer:  1 250,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 
 • Hamar kommune kan etter avtale fakturere for oppkobling til vann og avløp 
 
Ankerskogen idrettspark. Avgift strøm, dette inkluderer fastavgift, strømskap og forbruk:
 • Store arrangementer (Fotballturneringer og lignende): 2 250,00 kroner 
 • Mindre arrangementer (Hamar løkkecup, paintball og lignende):  875,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 
 
Koigen. Avgift strøm, dette inkluderer fastavgift, strømskap og forbruk:
 • Sesongleie (sommersesong kiosk el): 6 250,00 kroner 
 • Store arrangementer:  2 500,00 kroner 
 • Små arrangementer:  875,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 
Leie av gategrunn for container, stilas, brakker o.l. Satsen tar utgangspunkt i i faktisk beslaglagt areal, faktureres pr. p-plass/15 m2:
 • 165,- pr- døgn.