• For behandling og kontroll av grave- og arbeidstillatelser:
    2 400,00 kroner. 25 % mva. er inkludert i prisen. 
  • Forringelsesgebyr ved graving i asfaltert veg inntil 50 m2, pr m2: 70,00 kroner 
  • Tillegg for kabelgrøfter langs veg utover 250 m, pr. l.m: 10,00 kroner 
  • Bruk av kommunal grunn i grøntområder til rigg, pr. m2 / år: 125,00 kroner