Gebyr for behandling og godkjenning av skiltplaner, inklusive gave- og arbeidstillatelser:

  • Behandling av gravesøknader inklusive befaring, tilsyn og kontroll pr søknad 5800,00 kroner
  • Dersom veg/grøfteareal ikke er istandsatt iht avtale innen fristen påløper et ekstra gebyr pr m2. Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse: 620,00 kroner.
  • Gebyr for behandling av tiltak uten graving på kommunale trafikkareal somkrever arbeidsvarsling og skiltplan 1420,00 kroner.
  • Behandling av sanitærsøknad er det ikke gebyr for i 2020.

 

Liten gravemaskin - Illustrasjonsfoto Adobe Stock