Parkering på kommunal p-plass/gateparkering:
 • Korttidsparkering pr. time: 18,00 kroner
 • Timeparkering på langtidsplasser, også lørdag: 17,00 kroner
 • Dagparkering langtidsplasser, også lørdag: 38,00 kroner.
 • Månedskort for beboere 309,00 kroner pr. mnd.* I januar og februar selges parkeringskort gjeldende for hele inneværende år for 3 090,00 kroner. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • Månedskort for ikke-beboer/bedrift: 760,00 kroner pr mnd. I januar og februar selges parkeringskort gjeldende for hele inneværende år for 7 600,00 kroner. Gjelder på gategrunn i sone 3202.
 • NB! Fra 1. september 2017 er det gratis korttidsparkering i to timer i den indre bykjernen. Sone 3211.

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Østre Torg:

 • I tidsrommet 0700 – 1800 koster de 3 første timene kr 17,00 pr. time, for de neste timene kr 16,25 pr. time.
 • I tidsrommet 1800-0700 kr 50,00 for perioden.
 • Månedsleie: 1062,50 kroner

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Vestre Torg: 

 • Kr 15,00 pr time
 • Kr 40,00 pr døgn
 • Abonnementskort beboer innen avgiftssonen kr 425,- pr. mnd. I januar og februar kan beboere kjøpe kort gjeldende for hele inneværende år for kr 4250,-. 
 • Abonnementskort andre kr 656,50 pr. mnd. I januar og februar kan andre kjøpe kort gjeldende for hele inneværende år for kr 6562,50. 

25 % mva. er inkludert i prisen.
NB! Vestre Torg P-hus har automatisk kjøreport. Når du kjører mot porten, åpnes den automatisk. Denne funksjonen er operativ når temperaturen går under minus 8-10 grader Celsius.

EL-biler: Parkerer gratis på alle kommunale p-plasser hvis urskiven brukes.

Tilleggsavgift (fastsatt av Samferdselsdepartementet): 600,00 kroner. Tilleggsavgift er den ”boten” som ilegges hvis du ikke har betalt eller tiden har gått ut på avgiftsbelagt plass. (Du må også betale 600 kroner hvis du glemmer å ta billett på privat gratisparkering.) En forhøyelse på kroner 300,00 kommer i tillegg til kr 600,00 hvis bota ikke er betalt innen 3 uker. 

Gebyr (fastsatt av Samferdselsdepartementet.)  900,00 kroner. Gebyr er den ”boten” du får ved annen feilparkering, f.eks. for nær veikryss, parkering forbudt osv. En forhøyelse på kroner 450,00 kommer i tillegg til kroner 900,00 hvis gebyret ikke er betalt innen 3 uker. Det er også gebyr ved feilparkering på handicapplass: 900 kroner. Og 450 kroner kommer i tillegg også her hvis bota ikke betales innen fristen. 

(Alle gebyrer er vedtatt av Samferdselsdepartementet og er de samme over hele landet.) 

FRIKJØPSORDNING - Frikjøp fra krav om bygging av parkeringsplasser:

For regelverk, se kommunestyresak 55/72 og formannskapssak 627/77. Avgiftsbeløpet reguleres hvert 3. år i samsvar med SSBs byggekostnads-indeks for blokker. Det betales pr frikjøpt plass kr 150 000,-.