Merk dette vedrørende priser i 2020:
 • Halv parkeringsavgift for elbil- og hydrogendrevne kjøretøy er nytt av året 2020. 
 • Sone 3211 er gratissonen i sentrum. Her er ordningen 1 time gratis, deretter mulighet for 2 timer mot betaling, altså totalt p-tid maks 3 timer. 


Parkering på kommunal p-plass/gateparkering:
 • Korttidsparkering pr. time: 28,00 kroner
 • Timeparkering på langtidsplasser, også lørdag: 28,00 kroner
 • Dagparkering langtidsplasser, også lørdag: 50,00 kroner.
 • Månedskort for beboere 450,00 kroner pr. mnd. eller 4 500,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • Månedskort for ikke-beboere 1200,00 kroner pr. mnd. eller 12 000,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • Gratis korttidsparkering i en time i den indre bykjernen. Sone 3211.

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Østre Torg:

 • I tidsrommet 0700 – 1800 kr 26,00 pr. time. Hvis el- og hydrogendreven bil halv pris. (13,00 pr. time)
 • I tidsrommet 1800 - 0700 kr 86,00 for perioden. Hvis el- og hydrogendreven bil halv pris. (43,00 for perioden)
 • Månedsleie: 1100,00 kroner. Månedsleie el- og hydrogendrevne biler 550,00 kroner

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Vestre Torg: 

 • Kr 26,00 pr time. Hvis el- og hydrogendreven bil, halv pris. (13,00 pr. time)
 • Kr 58,00 pr døgn. Hvis el- og hydrogendreven bil, halv pris. (29,00 pr. døgn)
 • Abonnementskort beboer innen avgiftssonen kr 600,00 pr. mnd. Årsavtale kr 6000,00 kroner. Hvis el- og hydrogendreven bil, halv pris. (300/3 000 kroner) 
 • Abonnementskort andre kr 800,00 pr. mnd. Årsavtale kr 8000,00. Hvis el- og hydrogendreven bil, halv pris. (400/4 000 kroner)

25 % mva. er inkludert i prisen.
NB! Vestre Torg P-hus har automatisk kjøreport. Når du kjører mot porten, åpnes den automatisk. Denne funksjonen er operativ når temperaturen går under minus 8-10 grader Celsius.

EL-biler:
Lading ev el-kjøretøy. Pris for lading er 12,50 kroner per time og 6 kroner i oppstart.

Kontrollsanksjon
En kontrollsanksjon ilegges for brudd på vilkårene for parkering, for eksempel hvis du ikke har betalt eller tiden har gått ut ved avgiftsbelagt parkering.

Lav sats: 300 kroner
Høy sats: 600 kroner

Det gjelder også  ved feilparkering på handicapplass. 

Parkeringsgebyr
Parkeringsgebyr ilegges for ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og forskrift om parkeringsgebyr.

Sats: 900 kroner 
Forhøyet gebyr: 450, 00 kroner

(Alle gebyrer er vedtatt av Samferdselsdepartementet og er de samme over hele landet.) 

Leie gategrunn ved utsettelse av container, stillas, brakker og lignende 165,00 pr døgn. Sats tar utgangspunkt i faktisk beslaglagt areal, faktureres pr p-plass/15 m2. Ved leie av gategrunn over lenger periode enn 2 uker avtales pris med parkeringsansvarlig.


Se parkeringskart

Les mer om parkering