Parkering på kommunal p-plass/gateparkering:
 • Korttidsparkering pr. time: 28,00 kroner
 • Timeparkering på langtidsplasser, også lørdag: 28,00 kroner
 • Dagparkering langtidsplasser, også lørdag: 48,00 kroner.
 • Månedskort for beboere 375,00 kroner pr. mnd. eller 3 750,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • Månedskort for ikke-beboere 1200,00 kroner pr. mnd. eller 12 000,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • Gratis korttidsparkering i to timer i den indre bykjernen. Sone 3211.

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Østre Torg:

 • I tidsrommet 0700 – 1800 kr 24,00 pr. time.
 • I tidsrommet 1800 - 0700 kr 75,00 for perioden.
 • Månedsleie: 1100,00 kroner

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Vestre Torg: 

 • Kr 24,00 pr time
 • Kr 50,00 pr døgn
 • Abonnementskort beboer innen avgiftssonen kr 562,50- pr. mnd. Årsavtale kr 5625,-. 
 • Abonnementskort andre kr 750,00 pr. mnd. Årsavtale kr 6875,00. 

25 % mva. er inkludert i prisen.
NB! Vestre Torg P-hus har automatisk kjøreport. Når du kjører mot porten, åpnes den automatisk. Denne funksjonen er operativ når temperaturen går under minus 8-10 grader Celsius.

EL-biler:
Parkerer gratis på alle kommunale p-plasser hvis urskiven brukes.
Lading ev el-kjøretøy. Pris for lading er 12,50 kroner per time og 6 kroner i oppstart.

Kontrollsanksjon
En kontrollsanksjon ilegges for brudd på vilkårene for parkering, for eksempel hvis du ikke har betalt eller tiden har gått ut ved avgiftsbelagt parkering.

Lav sats: 300 kroner
Høy sats: 600 kroner

Det gjelder også  ved feilparkering på handicapplass. 

Parkeringsgebyr
Parkeringsgebyr ilegges for ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og forskrift om parkeringsgebyr.

Sats: 900 kroner 
Forhøyet gebyr: 450, 00 kroner


(Alle gebyrer er vedtatt av Samferdselsdepartementet og er de samme over hele landet.) 

FRIKJØPSORDNING - Frikjøp fra krav om bygging av parkeringsplasser:

For regelverk, se kommunestyresak 55/72 og formannskapssak 627/77. Avgiftsbeløpet reguleres hvert 3. år i samsvar med SSBs byggekostnads-indeks for blokker. Det betales pr frikjøpt plass kr 163 000,00-.