Merk dette vedrørende priser i 2021:
 • Halv parkeringsavgift for elbil- og hydrogendrevne kjøretøy. Hydrogendrevne kjøretøy er ikke tillatt i p-husene til kommunen.


Parkering på kommunal p-plass/gateparkering:
 • Korttidsparkering pr. time: 30,00 kroner
 • Timeparkering på langtidsplasser, også lørdag: 30,00 kroner
 • Dagparkering langtidsplasser, også lørdag: 52,00 kroner.
 • Månedskort for beboere 465,00 kroner pr. mnd. eller 4 635,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • Månedskort for ikke-beboere 1250,00 kroner pr. mnd. eller 12 375,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Østre Torg:

 • I tidsrommet 0700 – 1800 kr 28,00 pr. time. Hvis elbil halv pris. (14,00 pr. time)
 • I tidsrommet 1800 - 0700 kr 14.00 pr. time. Hvis elbil, halv pris. 
 • Månedsleie: 1150,00 kroner. Månedsleie elbiler 575,00 kroner

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Vestre Torg: 

 • Kr 28,00 pr time. Hvis elbil, halv pris. (14,00 pr. time)
 • Kr 60,00 pr døgn. Hvis elbil, halv pris. (30,00 pr. døgn)
 • Abonnementskort beboer innen avgiftssonen kr 620,00 pr. mnd. Årsavtale kr 6180,00 kroner. Hvis elbil, halv pris. (310/3 090 kroner) 
 • Abonnementskort andre kr 850,00 pr. mnd. Årsavtale kr 8250,00. Hvis elbil, halv pris. (425/4 125 kroner)

25 % mva. er inkludert i prisen.
NB! Vestre Torg P-hus har automatisk kjøreport. Når du kjører mot porten, åpnes den automatisk. Denne funksjonen er operativ når temperaturen går under minus 8-10 grader Celsius.

EL-biler:
Lading ev el-kjøretøy. Pris for lading er 13,00 kroner per time og 6 kroner i oppstart.

Kontrollsanksjon
En kontrollsanksjon ilegges for brudd på vilkårene for parkering, for eksempel hvis du ikke har betalt eller tiden har gått ut ved avgiftsbelagt parkering.

 • Lav sats: 300 kroner
 • Høy sats: 600 kroner
 • Ved parkering på plass reservert for personell med gyldig parkeringsbevis for bevegelseshemmede, er sanksjonen på 900,- kroner.

Parkeringsgebyr
Parkeringsgebyr ilegges for ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og forskrift om parkeringsgebyr.

Sats: 900 kroner 
Forhøyet gebyr: 450, 00 kroner

(Alle gebyrer er vedtatt av Samferdselsdepartementet og er de samme over hele landet.) 

Leie gategrunn ved utsettelse av container, stillas, brakker og lignende 170,00 pr døgn. Sats tar utgangspunkt i faktisk beslaglagt areal, faktureres pr p-plass/15 m2. Ved leie av gategrunn over lenger periode enn 2 uker avtales pris med parkeringsansvarlig.


Se parkeringskart

Les mer om parkering