Parkering på kommunal p-plass/gateparkering:
 • Korttidsparkering pr. time: 18,00 kroner
 • Timeparkering på langtidsplasser, også lørdag: 17,00 kroner
 • Dagparkering langtidsplasser, også lørdag: 38,00 kroner.
 • Månedskort for beboere 310,00 kroner pr. mnd. eller 3 100,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • Månedskort for ikke-beboere 760,00 kroner pr. mnd. eller 7 600,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • NB! Fra 1. september 2017 ble det gratis korttidsparkering i to timer i den indre bykjernen. Sone 3211.

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Østre Torg:

 • I tidsrommet 0700 – 1800 koster de 3 første timene kr 17,00 pr. time, for de neste timene kr 16,00 pr. time.
 • I tidsrommet 1800-0700 kr 60,00 for perioden.
 • Månedsleie: 1050,00 kroner

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Vestre Torg: 

 • Kr 15,00 pr time
 • Kr 40,00 pr døgn
 • Abonnementskort beboer innen avgiftssonen kr 425,- pr. mnd. I januar og februar kan beboere kjøpe kort gjeldende for hele inneværende år for kr 4250,-. 
 • Abonnementskort andre kr 650,00 pr. mnd. I januar og februar kan andre kjøpe kort gjeldende for hele inneværende år for kr 6500,00. 

25 % mva. er inkludert i prisen.
NB! Vestre Torg P-hus har automatisk kjøreport. Når du kjører mot porten, åpnes den automatisk. Denne funksjonen er operativ når temperaturen går under minus 8-10 grader Celsius.

EL-biler: Parkerer gratis på alle kommunale p-plasser hvis urskiven brukes.

Tilleggsavgift
(fastsatt av Samferdselsdepartementet):
Lav sats 300.00 kroner
Høy sats 600,00 kroner.
Tilleggsavgift er den ”boten” som ilegges hvis du ikke har betalt eller tiden har gått ut på avgiftsbelagt plass. Du må også betale 600 kroner hvis du glemmer å ta billett på privat gratisparkering. En forhøyelse på kroner 300,00 kommer i tillegg til kr 600,00 hvis bota ikke er betalt innen 3 uker. 

Gebyr (fastsatt av Samferdselsdepartementet.)  900,00 kroner. Gebyr er den ”boten” du får ved annen feilparkering, f.eks. for nær veikryss, parkering forbudt osv. En forhøyelse på kroner 450,00 kommer i tillegg til kroner 900,00 hvis gebyret ikke er betalt innen 3 uker. Det er også gebyr ved feilparkering på handicapplass: 900 kroner. Og 450 kroner kommer i tillegg også her hvis bota ikke betales innen fristen. 

(Alle gebyrer er vedtatt av Samferdselsdepartementet og er de samme over hele landet.) 

FRIKJØPSORDNING - Frikjøp fra krav om bygging av parkeringsplasser:

For regelverk, se kommunestyresak 55/72 og formannskapssak 627/77. Avgiftsbeløpet reguleres hvert 3. år i samsvar med SSBs byggekostnads-indeks for blokker. Det betales pr frikjøpt plass kr 150 000,00-.