1. Årsgebyr:
 • Abonnementsgebyr vann: 450,00 kroner
 •  Forbruksgebyr vann: 28,50kroner pr. m3
 •  Abonnementsgebyr kloakk: 583,00 kroner
 •  Forbruksgebyr kloakk 38,51 kroner pr. m3
 • 25 % mva. er inkludert i prisene
Avlesningsgebyr for abonnenter som ikke innleverer måleravlesning to år på rad: 1400,00 kroner
 
2. Engangsgebyr for tilknytning: (BRA = Bruksareal)

Engangsgebyr for tilknytning vann til boliger og fritidsbebyggelse:

 • Høy sats (Større eller lik 70 m2 BRA): 25 200,00 kroner
 • Middels sats (Mellom 30 og 70 m2 BRA): 11 750,00 kroner
 • Lav sats (Mindre eller lik 30 m2 BRA): 5.000,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene
 
Engangsgebyr for tilknytning kloakk til boliger og fritidsbebyggelse:
 • Høy sats (Større eller lik 70 m2 BRA): 47 625,00 kroner
 • Middels sats (Mellom 30 og  70 m2 BRA): 20 875,00 kroner
 • Lav sats (Mindre eller lik 30 m2 BRA): 10 000,00 kroner
 • For øvrig bebyggelse beregnes engangsgebyret for tilknytning pr. m2 bruttoareal (BRA):
  Vann pr. m2 BRA: 200,00 kroner
  Kloakk pr. m2 BRA: 385,00 kroner
 • For landbruksbygg med mer beregnes engangsgebyr for vann og kloakk med 20 % av gebyret for den øvrige bebyggelsen.
 • 25 % mva. er inkludert i prisene
 
3. Målerleie
Husvannmålere (ligger i årsavgiften)
 • 3/5 m3 måler: 565,00 kroner
 •  7/10 m3  måler: 660,00 kroner
 •  20 m3  måler: 1075,00 kroner
 •  30 m3 måler: 1125,00 kroner
 •  50 m3 måler: 4 550,00 kroner
 •  80 m3 måler: 5500,00 kroner
 •  >100 m3 måler: 6 475,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene