Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter. Forskrift for vann- og kloakkavgift vedtatt i kommunestyret 26.11.08, sak 160/08. 

1. Årsgebyr:
 • Abonnementsgebyr vann: 291,60 kroner
 •  Forbruksgebyr vann: 18,36 kroner pr. m3
 •  Abonnementsgebyr kloakk: 429,84 kroner
 •  Forbruksgebyr kloakk 30,24 kroner pr. m3
 • 25 % mva. er inkludert i prisene
 
Avlesningsgebyr for abonnenter som ikke innleverer måleravlesning to år på rad: 1000,00 kroner
 
2. Engangsgebyr for tilknytning: (BRA = Bruttoareal)

Engangsgebyr for tilknytning vann til boliger og fritidsbebyggelse:

 • Høy sats (> 70 m2 BRA): 16 750,00 kroner
 • Lav sats (< 70 m2 BRA): 7 625,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene
 
Engangsgebyr for tilknytning kloakk til boliger og fritidsbebyggelse:
 • Høy sats (> 70 m2 BRA): 35 500,00 kroner
 • Lav sats (< 70 m2 BRA): 16 000,00 kroner
 • For øvrig bebyggelse beregnes engangsgebyret for tilknytning pr. m2 bruttoareal (BRA):
  Vann pr. m2 BRA: 137,50 kroner
  Kloakk pr. m2 BRA: 283,75 kroner
 • For landbruksbygg med mer beregnes engangsgebyr for vann og kloakk med 20 % av gebyret for den øvrige bebyggelsen.
 • 25 % mva. er inkludert i prisene
 
3. Målerleie
Husvannmålere (ligger i årsavgiften)
 • 3/5 m3 måler: 400,00 kroner
 •  7/10 m3  måler: 476,25 kroner
 •  20 m3  måler: 753,75 kroner
 •  30 m3 måler: 800,00 kroner
 •  50 m3 måler: 3 275,00 kroner
 •  80 m3 måler: 3 925,00 kroner
 •  >100 m3 måler: 4 625,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene