• Feiing, 1 pipeløp årlig: 575,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 2. år:  300,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 4. år: 150,00 kroner
  • Tilsyn av pipe og ildsted: 300,00 kroner
     
  • 25 % mva. er inkludert i prisene.