• Feiing, 1 pipeløp årlig: 520,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 2. år:  260,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 4. år: 130,00 kroner
  • Tilsyn av pipe og ildsted: 260,00 kroner
  • 25 % mva. er inkludert i prisene.