• Feiing, 1 pipeløp årlig: 527,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 2. år:  213,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 4. år: 108,00 kroner
  • Tilsyn av pipe og ildsted: 213,00 kroner
  • 25 % mva. er inkludert i prisene.