• Feiing, 1 pipeløp årlig: 535,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 2. år:  271,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 4. år: 135,00 kroner
  • Tilsyn av pipe og ildsted: 270,00 kroner
  • 25 % mva. er inkludert i prisene.