Lov om vern mot forurensning. Forskrift for renovasjon vedtatt i kommunestyret 05.10.2005.
 
1. Husholdningsrenovasjon.

a. Renovasjon betales etter mengde restavfall differensiert i ulike satser :
  • Liten beholder (80 liter): 2 235,00 kroner
  • Middels beholder (140 liter): 3 450,00 kroner
  • Stor beholder (240 liter): 5 175,00 kroner
  • Beholder 370 liter årsabonnement husholdning: 8 225,00 kroner
  • Beholder 770 liter årsabonnement husholdning: 16 175.00 kroner
 
b. Hjemmekompostering.
Ved hjemmekompostering gis det fradrag i prisene under pkt. 1a med 1065,00 kroner
 
c. Tilleggsrenovasjon
Ekstrasekk 100 liter: 65,00 kroner
 
d. Serviceabonnement:
For tilleggsavtale for henting der avstanden til veg er lengre enn bestemt i forskriften:
  • Betaling til og med 370 liter, pr meter: 65,00 kroner
  • Betaling for 770 liter, kr pr meter: 65,00 kroner

2. Fritidsboliger
Lov om vern mot forurensning. Forskrift for renovasjon vedtatt i kommunestyret 05.10.2005.
 
  • For fritidsboliger innsamlet langs kommunal rute. (Inkludert 80 l restavfall ): 1000,00 kroner
 
NB! Alle priser oppgitt på denne siden er inkludert 25 % mva.