Lov om vern mot forurensning. Forskrift for renovasjon vedtatt i kommunestyret 05.10.2005.
 
1. Husholdningsrenovasjon.

a. Renovasjon betales etter mengde restavfall differensiert i ulike satser :
  • Liten beholder (80 liter): 2 145,00 kroner
  • Middels beholder (140 liter): 3 315,00 kroner
  • Stor beholder (240 liter): 4 975,00 kroner
  • Beholder 370 liter årsabonnement husholdning: 7 905,00 kroner
  • Beholder 770 liter årsabonnement husholdning: 15 555.00 kroner
 
b. Hjemmekompostering.
Ved hjemmekompostering gis det fradrag i prisene under pkt. 1a med 1030,00 kroner
 
c. Tilleggsrenovasjon
Ekstrasekk 100 liter: 56,00 kroner
 
d. Serviceabonnement:
For tilleggsavtale for henting der avstanden til veg er lengre enn bestemt i forskriften:
  • Betaling til og med 370 liter, pr meter: 25,00 kroner
  • Betaling for 770 liter, kr pr meter: 25,00 kroner

2. Fritidsboliger
Lov om vern mot forurensning. Forskrift for renovasjon vedtatt i kommunestyret 05.10.2005.
 
  • For fritidsboliger innsamlet langs kommunal rute. (Inkludert 80 l restavfall ): 1000,00 kroner
 
Saksbehandlingsgebyr: 9875,00 kroner
Tilsynsgebyr pr. år: 9875,00 kroner

NB! Alle priser oppgitt på denne siden er inkludert 25 % mva.