Lov om vern mot forurensning. Forskrift for renovasjon vedtatt i kommunestyret 05.10.2005.
 
1. Husholdningsrenovasjon.

a. Renovasjon betales etter mengde restavfall differensiert i ulike satser :
  • Liten beholder (80 liter): 2 250,00 kroner
  • Middels beholder (140 liter): 3 470,00 kroner
  • Stor beholder (240 liter): 5 200,00 kroner
  • Beholder 370 liter årsabonnement husholdning: 8 275,00 kroner
  • Beholder 770 liter årsabonnement husholdning: 16 250.00 kroner
 
b. Hjemmekompostering.
Ved hjemmekompostering gis det fradrag i prisene under pkt. 1a med 1075,00 kroner
 
c. Tilleggsrenovasjon
Ekstrasekk 100 liter: 70,00 kroner
 
d. Serviceabonnement:
For tilleggsavtale for henting der avstanden til veg er lengre enn bestemt i forskriften:
  • Betaling til og med 370 liter, pr meter: 70,00 kroner
  • Betaling for 770 liter, kr pr meter: 70,00 kroner

2. Fritidsboliger

Sirkula IKS har fra 2020 tatt over driften av fritidsrenovasjonen i Vang Almenning, og dagens løsning fortsetter frem til nytt returpunkt kommer på plass i løpet av 2020. Avgiften for fritidsrenovasjon pr år er i 2020:

kr 1 200,- pr hytte inkl. mva.

Bruk av Sirkulas gjenvinningsstasjoner er inkludert i det kommunale renovasjonsgebyret. For å benytte den nye gjenvinningsstasjonen på Gålåsholmen får dere tilgang ved å laste med «MiljøID» appen og registrere dere, eller ta kontakt for å få tilsendt et kundekort.  For mer informasjon se Sirkula sine hjemmesider www.sirkula.no

 
NB! Alle priser oppgitt på denne siden er inkludert 25 % mva.