Plandokumentene og saksframlegg kan sees på :

Hamar Rådhus, servicekontoret,
Hamar bibliotek (Torghjørnet)
Hamar bibliotek - avdeling Vang

Plandokumentene kan også sees i digital Plandialog der du har direkte mulighet for å komme med dine merknader innen oppgitt tidsfrist.

Eventuelle merknader kan også sendes til :

Hamar kommune,
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063,
2306 Hamar

eller til postmottak@hamar.kommune.noinnen 22. februar 2014.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler :
per.johansen@hamar.kommune.no tlf. 62 56 30 48


Plandokumentene kan sendes på forespørsel.

Plankart forSolvangtunet