Kommunedelplanen for helse og omsorg er en overordnet plan for helse- og omsorgstjenestene i Hamar kommune. Planen gir retning for et langsiktig utviklingsarbeid gjennom å fastsette satsningsområdene og prioriteringer fram mot 2030.

Kommunedelplanen for helse og omsorgs vektlegger særlig det helsefremmende og forebyggende arbeidet i alle deler av helse- og omsorgssektoren. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne selv har for å mestre hverdagen.

Vedtatt i Kommunestyret 20.06.2018

Lenke til Kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2030

Andre dokumenter