”Økt mestring for brukeren og tjenester av god kvalitet for de som trenger det.”

Høring – Kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2030:
Høringen gjelder:
  • Rehabiliteringstilbudet til brukere med somatisk hoveddiagnose
  • Habiliteringstjenester til barn og unge
  • Innovasjon og velferdsteknologi/ eHelse  
Komité for helse og levekår, som har ansvar for revisjon av planen, henvender seg bredt for å få flest mulig høringsinnspill. Spesielt brukerorganisasjoner og humanitære organisasjoner oppfordres til å gi høringssvar. 
 
Høringsperioden er 19.03.-30.04.18.
 
Uttalelser sendes til: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Forsiden Helse- og omsorgsplanen 2014- 2030Om gammel plan:
Kommunedelplanen for helse og omsorg er en overordnet plan for helse- og omsorgstjenestene i Hamar kommune. Planen gir retning for et langsiktig utviklingsarbeid gjennom å fastsette satsningsområdene fram mot 2030 og prioriteringene for perioden 2014- 2017.
 
Kommunedelplanen for helse og omsorgs vektlegger særlig det helsefremmende og forebyggende arbeidet i alle deler av helse- og omsorgssektoren. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne selv har for å mestre hverdagen.
 
Vedtatt i Kommunestyret 27.11.2013.

Lenke til Helse- og omsorgsplanen 2014- 2030.