”Økt mestring for brukeren og tjenester av god kvalitet for de som trenger det.”
 
 
Forsiden Helse- og omsorgsplanen 2014- 2030Kommunedelplanen for helse og omsorg er en overordnet plan for helse- og omsorgstjenestene i Hamar kommune. Planen gir retning for et langsiktig utviklingsarbeid gjennom å fastsette satsningsområdene fram mot 2030 og prioriteringene for perioden 2014- 2017.
 
Kommunedelplanen for helse og omsorgs vektlegger særlig det helsefremmende og forebyggende arbeidet i alle deler av helse- og omsorgssektoren. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne selv har for å mestre hverdagen.
 
Vedtatt i Kommunestyret 27.11.2013.

Lenke til Helse- og omsorgsplanen 2014- 2030.