Om tjenesten
Kort beskrivelse Jakt og fiske reguleres av naturmangfoldloven, viltloven og innlandsfiskeloven med forskrifter.

Kommunal myndighet og forvaltningsoppgaver knyttet til elg og hjort i Hamar er tillagt Løten kommune, som har størst tellende areal i storvaldet ”Elgregion Mjøsa – Glomma” (ERMG) (felles grunneiersamarbeid for kommunene Hamar og Løten samt Elverum vest for Glomma og Åmot vest for Glomma og syd for Åsta).

Kommunens øvrige oppgaver tilknyttet jakt- og fiskeforvaltningen er tillagt vilt- og fiskenemnda. Nemndas leder er Ove Magne Dufseth, tlf. 971 60 221.

Følgende er medlemmer av vilt- og fiskenemnda i Hamar kommune:
Ove Magne Dufseth, leder
Yngvar Aarebrot, nestleder
Thormod Stenberg
Lena Engstrøm
Grethe Bakken

Varamedlemmer er:
Gunnar Klingwall
Marius Asphaug
Ellen B. Dobloug
Arne Westli
Inger Beth Sandham
Målgruppe
Allmennheten
Kriterier/vilkår Tilgangen til jakt og fiske styres i prinsippet av grunneierne/rettighetshaverne. I Hamar kommune er det to grunneiersammenslutninger Vang Grunneierlag og Vang Almenning. Begge har et nært samarbeid med Vang Jakt og Fiskeforening om vilt- og fiskeforvaltningen innen sitt område.

Vang Grunneierlag selger SMS-fiskekort (jfr. info. på oppslagstavler langs elva) for Flagstadelva og Svartelva. For Vang Almenning selges vanlige fiskekort på Gåsbu i tillegg til SMS-kort.
Fiske i Mjøsa er åpent for alle.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Relatert informasjon: 
Hamar, Stange og Løten har interkommunal veterinærvakt vedrørende husdyr. Veterinærvakta gjelder for akutt syke og skadde dyr. Produksjonsdyr som ikke kan flyttes er hovedprioritert. Telefon: 62 56 24 30 - Vaktordninger med veterinær gjelder fra kl. 16.00 - 08.00 på hverdager, og i helger og på helligdager.
Det er Stange kommune som administrerer vakta på vegne av de gjeldende kommuner.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar
Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar

Ansvarlig enhet
Strategiavdelingen
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-02-22