Avtalen omfatter opparbeidelse av offentlig veg i Finstads gate St. Olavs gate, Håkons gate. Avtalen omfatter ikke påkobling av Sverres gate i kryss med St. Olavs gate som varslet ved oppstart av forhandlinger. Avtalen avklarer offentlighetens rettighet til areal som er avsatt til samferdsel og grønnstruktur hovedsaklig over ny bebyggelse på Hamar stadion. Se avtale med oversiktstegning i bilag 2 nedenfor.

Utbyggingsavtale med bilag:

Bilag 1: Reguleringsplan for Hamar stadion, planID 069500 vedtatt 30.05.12 med bestemmelser

Bilag 2: Utbyggingsavtalens virkeområde, datert 20.06.14
Bilag 3: Tegningsheftet ”Hamar stadion Gateplan”, datert 19.06.14, samt beplantningsplan O100, datert 30.05.14 rev 20.06.14.

Bilag 4: Oversikt over eiendommer som forutsettes makebyttet, datert 11.02.14.

Bilag 5: Oversikt over arealer hvor allmennhetens rettigheter tinglyses, datert 18.06.14

Bilag 6: Legitimasjonsdokumenter

Illustrasjoner:

 

Avtalen ble inngått av kommunestyret 17.september 2014. Inngått avtale kan ikke påklages.