Klima, miljø og energi er tre sentrale og viktige begreper som barn og unge trenger kunnskap om. Vi i Naturskolen er opptatt av dette for å skape en bærekraftig utvikling av samfunnet vårt

Vi kjører fler forskjellig opplegg innenfor disse temaene:

  • "Miljøvokterne" Et samarbeidsprosjekt med Hias med fokus på kildesortering, gjenvinning, kretsløpet og miljøet.
  • "Mjøsrensken" En aksjon med fokus på søppel i Mjøsa og tilløpsbekker/ -bekker
  • "Verdens miljødag" Et stort arrangement på Naturens hus