Kommuneplanen er ”alle planers mor”. Den presenterer kommunestyrets visjon og de mål som er satt for Hamarsamfunnet: ”Hamar skal være sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet”. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel
ble vedtatt i oktober 2010. Her finner du en bladbar versjon av Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022.  Velg selv om du vil zoome inn på enkelte sider:

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 19. oktober 2011. Ved å klikke på bildet under kan du åpne en bladbar versjon av heftet med bestemmelser og retningslinjer:
 

Forsiden på Kommuneplan 2010 - 2022  Forsiden arealdelen

Kommuneplanens samfunnsdel som pdf-fil (uten omslaget)

Omslaget til kommuneplanens samfunnsdel  (pdf)

Kommuneplanens arealdel, bestemmelser og retningslinjer som pdf-fil

Plankart 1:50 000 (hele kommunen) (ca 3 MB)

Plankart 1: 10 000 (sentrale deler) (ca 12 MB)

Se temakart med hensynssoner og øvrige tilhørende dokumenter i Kommuneplanens arealdel.