Kommunikasjon handler om strategiske veivalg. Figur fra Kommunikasjonsforeningen.Kommunikasjonsstrategien viser hvilke strategier og satsingsområder Hamar kommune har valgt for perioden 2013-2015 for å nå våre mål på best mulig måte.
 
Kommunikasjonsstrategien er utarbeidet av kommunikasjonsavdelingen i Hamar kommune og behandlet i rådmannens ledergruppe. Formannskapet behandlet strategien som orienteringssak 30. oktober 2013.

Lenke til dokumentet "Kommunikasjonsstrategi Hamar kommune"