Søknad sendes:
Hamar kommune, Familie og levekår, omsorgstjenester for barn og unge, postboks 4063, 2306 Hamar.

Eller det kan leveres direkte til servicekontoret, rådhuset i Hamar kommune. 

Les mer om omsorgstjenestene for barn og unge.

Elektronisk søknadsskjema for deg som ønsker å bli støttekontakt.