Hensikten med detaljreguleringen er å følge opp vedtatt plan for Martodden og legge til rette for boligbygging i form av rekkehus rundt et tun. HRTB Arkitekter MNAL AS fremmer planforslaget på vegne av Martodden Utbygging KS.

Dokumentene for reguleringsplanen kan ses her:

Dokumentene er også tilgjengelig fra kommunens PlanDialog

I tillegg kan dokumentene ses på følgende steder:

  • Hamar rådhus, servicekontoret i Vangsvegen 51
  • Hamar bibliotek, kulturhuset i Torggata 100

Eventuelle merknader sendes innen 5. april 2014 til:
Hamar kommune
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

eller til: postmottak@hamar.kommune.no

Reguleringsplan område B6 på Martodden