Plandokumentene kan sees :

  • Hamar rådhus, servicekontoret
  • Hamar bibliotek, Kulturhuset.

Plandokumentene kan også sees på kommunens internettsider :
www.hamar.kommune.no/offentligettersyn.
Dokumentene er også tilgjengelig fra i kommunens PlanDialog for innsyn eller som nedlastbare dokumenter. Planforslaget er utarbeidet i to alternativer - dagalternativ og kulvertalternativ. Det er kun planforslagets dagalternativ som er lagt inn i kommunens kartløsning.

Dokumenter til formannskapets befaring 12.03.2014

 

NB:Feil i plankart på noen områder med gesimshøyder (G.H.)

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter:

Hamar kommune,
arealplanavdelingen,
postboks 4063, 2306 Hamar

På e-post til : postmottak@hamar.kommune.no

Via PlanDialog

Frist for å sende merknader er: 28.april 2014

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder :
trond.nilsen@hamar.kommune.no eller på tlf.62563051.

Det inviteres til åpent møte om planen i kommunestyresalen 20.mars kl.18
Her ligger Presentasjon for åpent møte.

Det vil bli lagt ut et tilleggsdokument med konsekvensvurdering for foreslåtte endringer i bebyggelsen.

Plankart dagalternativ