Planforslaget er utarbeidet av LINDMAN Arkitektkontor på vegne av grunneier. Avgrensing av planområder er gjort i samråd med Hamar kommune og gjelder kun denne eiendommen. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for riving og bygging av ny garasje på eiendommen.

Plandokumentene og saksframlegg kan sees på :

Hamar Rådhus, servicekontoret,
Hamar Bibliotek, kulturhuset
Hamar bibliotek  - avd. Vang.
på internett : www.hamar.kommune.no/offentligettersyn
på kommunens digitale PlanDialog

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen den 23. april 2014 til :

Hamar kommune,
arealplanavdelingen
postboks 4063, 2306 Hamar

eller epost til: postmottak@hamar.kommune.no 

eller via kartportalen med digitale PlanDialog der du har mulighet for direkte tilbakemeldinger.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler :
Anne Marie Stenmark, Arealplanavdelingen anne.marie.stenmark@hamar.kommune.no

Plankart