Planforslaget er utarbeidet av sivilarkitekt Anders Gundestad på vegne av grunneier. Avgrensing av planområder er gjort i samråd med Hamar kommune og gjelder kun denne eiendommen. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for riving og bygging av ny garasje på eiendommen.

Plandokumentene og saksframlegg kan sees på:

Hamar Rådhus, servicekontoret
Hamar bibliotek, kulturhuset
Hamar bibliotek - avdeling Vang
og på internett : www.hamar.kommune.no/offentligettersyn
og på kommunens digitale PlanDialog

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen den 23.4.2014 til :

Hamar kommune,
Arealplan,
Postboks 4063, 2306 Hamar,

eller e-post til postmottak@hamar.kommune.no

eller via kartportalen med PlanDialog der det også er mulighet for direkte tilbakemeldinger.

Saksbehandler er Anne Marie Stenmark
epost : anne.marie.stenmark@hamar.kommune.no
tlf : 62563044

072800 Plankart