Avfallsplan 2013-2020 er felles kommunedelplan for avfallssektoren i de fire kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Planen er nå vedtatt i alle de fire kommunestyrene. Planen består av følgende dokumenter, som du kan lese her:
 

Illustrasjonsbilde: Kompost blir til jordHovedmål for avfallshåndteringen i regionen:
"Hamarregionen skal ha en bærekraftig og kostnadseffektiv avfallshåndtering, fornøyde avfallskunder, samt unngå forsøpling."

Planen ble vedtatt i: 

Hamar kommunestyre 19.06.2013, sak 65/13
Ringsaker kommunestyre, 29.05.2013, sak 47/13
Stange kommunestyre, 19.06.2013, sak 30/13
Løten kommunestyre 19.06.2013, sak 20/13