De digitale plandokumentene kan sees på kommunens internettside www.hamar.kommune.no/offentligettersyn og i digital PlanDialog der du har mulighet til å komme med dine merknader.

Plandokumentene kan også sees i :

  • Hamar Rådhus, servicekontoret
  • Hamar bibliotek, kulturhuset
  • Hamar bibliotek avd. Vang.

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måte: 

  • Hamar kommune,  arealplanavdelingen, postboks 4063, 2306 Hamar
  • på epost til  postmottak@hamar.kommune.no
  • Via PlanDialog (se adresse over)

Frist for å sende inn merknader er : 14. juni 2014

Eventuelle spørsmål kan rettes til  per.johansen@hamar.kommune.no eller på tlf 62563048