Plandokumentene kan sees på kommunens internettside  www.hamar.kommune.no/offentligettersyn og på kommunens PlanDialog der du har mulighet til å komme med dine merknader.

Plandokumentene kan også sees i :

  • Hamar Rådhus, servicekontoret
  • Hamar bibliotek, kulturhus
  • Hamar bibliotek avd. Vang.

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måte:

  • Hamar kommune, arealplanavdelingen, postboks 4063, 2306 Hamar,
  • På epost til :  postmottak@hamar.kommune.no
  • Via PlanDialog (se adresse over)

Frist for å sende merknader er : 21. juni 2014.

Eventuelle spørsmål kan rettes til  per.johansen@hamar.kommune.no , eller på tlf 62563048

Plankart