Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Årsmelding 2013

Årsmeldingen består av 3 deler + at det er laget en kortversjon.

- Det kan sies mye om Hamar i 2013 og årsberetningen speiler det meste. Hovedbudskapet er likevel at den flotte skuta må styres. Gjennom politikk og administrasjon, gjennom kriser og suksesser, sier rådmann Martin W. Kulild i innledningen.
 

 • Innledning
 • Organisasjonskart
 • Utviklingstrekk 
 • Samfunn
 • Brukere og tjenester
 • Medarbeidere og organisasjon
 • Tilsyn og kontroll
 • Eierskap
 • Interkommunalt samarbeid
 • Økonomi

 

 • Forsiden Årsmeldingen del 2Resultatenhetenes årsmeldinger
 • Interkommunalt samarbeid
 • KOSTRA tall


Årsmeldingen del 3 - regnskap/økonomi inneholder bl.a.

 • Årsregnskap 2013
 • Fond
 • Investeringer
 • Legater


Kortversjon av Årsmeldingen 

 • Gir en svært forkortet framstilling av hovedpunktene for Hamar kommune i 2013.
Sist endret: 22.05.2014
|
|
|