Årsmeldingen består av 3 deler + at det er laget en kortversjon.

- Det kan sies mye om Hamar i 2013 og årsberetningen speiler det meste. Hovedbudskapet er likevel at den flotte skuta må styres. Gjennom politikk og administrasjon, gjennom kriser og suksesser, sier rådmann Martin W. Kulild i innledningen.

 • Innledning
 • Organisasjonskart
 • Utviklingstrekk 
 • Samfunn
 • Brukere og tjenester
 • Medarbeidere og organisasjon
 • Tilsyn og kontroll
 • Eierskap
 • Interkommunalt samarbeid
 • Økonomi

 

 • Forsiden Årsmeldingen del 2Resultatenhetenes årsmeldinger
 • Interkommunalt samarbeid
 • KOSTRA tall


Årsmeldingen del 3 - regnskap/økonomi inneholder bl.a.

 • Årsregnskap 2013
 • Fond
 • Investeringer
 • Legater


Kortversjon av Årsmeldingen 

 • Gir en svært forkortet framstilling av hovedpunktene for Hamar kommune i 2013.