Reidun Hov gløder for god omsorg av alvorlig syke og deres pårørende.Hamar kommune har gjort mye for å styrke den lindrende omsorgen for alvorlig syke, døende pasienter og deres pårørende. Blant annet gjennom etablering av lindrende enhet, samt opprettelse av lindrende arbeidslag i hjemmetjenesten i hvert av kommunens tre distrikter.
 
Nå vil kommunen gjøre mer: De pårørende som pleier og hjelper sine egne, alvorlig syke, skal ivaretas enda bedre.
 
- Disse personene gjør en uvurderlig innsats og de trenger støtte og anerkjennelse. Det må vi som omsorgsansatte bli flinkere til å gi, sier Reidun Hov ved Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Hamar.  

Kompetanseutvikling av ansatte
Hamar kommune gir derfor nå et tilbud om kompetanseutvikling av ansatte, som ofte møter pårørende innen lindrende omsorg. Interessen er stor, og 25 deltakere har fått plass på studiet. Det er også noen på venteliste. 
 
- Noen forelesninger vil gjøres åpne, for å nå flest mulig, sier Reidun Hov.
 

15 studiepoeng
Studiet gir 15 studiepoeng i høgskolesystemet og undervisningen starter den 17. og 18. februar i kommunestyresalen i Hamar. Studiet har fem samlinger over ett semester.
 
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.
 
Målgruppe for studiet:
 • ansatte og ledere som arbeider med lindrende omsorg i Hamar kommune
 • personer som kan bidra til å styrke det lindrende omsorgstilbudet i kommunen, institusjoner og frivillige organisasjoner i lokalmiljøet
 • personer som arbeider med lindrende omsorg i samarbeidende kommuner/institusjoner. 
 • personer uten generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå - Disse vil kunne følge undervisningen, og få kursbevis etter endt kurs.
 
Innhold i studiet:
 • Lindrende omsorg, verdigrunnlaget, føringer og utfordringer
 • Den sykes plagsomme symptomer og symptomlindring relatert til pårørendes posisjon
 • Normale reaksjoner på vonde situasjoner 
 • Pårørende-rollen (ulike aldre, kulturer og ulike sosiale roller)
 • Viktige samtaler: Om å møte og samtale med pårørende om det som har betydning for dem 
 • Den gode hjelperen 
 • Støttegrupper for pårørende 
 • Samarbeid i å støtte pårørende
 • Lovverket og pårørendes rettigheter 
 • Organisering av frivilligtjenester til pårørende 
 • Velferdsteknologi
   
For nærmere informasjon, kontakt: reidun.hov@hamar.kommune.no