KUNSTTERAPEUT: Kunst er bra både for helsa og trivselen, sier Merethe Klæboe som nå inviterer til kurs. FOTO: HAMAR KOMMUNE   ”Kunsten å komme til uttrykk” var navnet på en utstilling som sto oppe i Hamar rådhus før jul. Her hadde demente beboere fra kommunens alle fire omsorgssentra bidratt. Midler fra ”Den kulturelle spaserstokken” og Hamar kommune hadde gjort satsingen mulig.

Gode erfaringer
- Noen av de jeg jobbet med, hadde ikke tegnet på 90 år. Men iveren som etter hvert kom for dagen, ønsker jeg å bygge videre på, sier Merethe Klæboe.

Kunstterapeuten har lang fartstid i det å jobbe med ulike kunst-uttrykk blant demente, og ser at flere burde få oppleve den samme gleden over egen mestring. Nå vil hun ha tak i hjemmeboende med en demenssykdom og/eller en kognitiv svikt for å få disse med på et eget tilrettelagt kunsttilbud. Ni fredager fra 24. februar og fram til mai måned, er satt av.

- Man må ikke være «flink til å tegne» fra før. Lyst og interesse til å ville prøve er nok. Deltakerne får støtte og veiledning i aktivitetene, og det er gratis å delta, reklamerer hun.

KUNSTVERK: Så fint kan det bli – fra en utstilling på Klukstuen i fjor. FOTO: HAMAR KOMMUNEKlukstuen
Merethe Klæboe forteller at hun skal låne aktivitetsrommet på Klukstuen omsorgssenter. Fra arbeidsplassen sin her, har hun tatt mange med inn i kunstens verden de siste årene, og det har vært flere utstillinger lokalt på senteret også.

De som tror at bildene herfra har vært grå og triste, må tro om igjen. De har brukt masse gode farger. Det har dessuten vært mye livsglede å se i motivene.

- Kunst er en fin måte å uttrykke seg på. Stemninger, følelser og gode minner; alt kan festes på lerretet. Det handler å finne igjen glemte kunster. Det er gode opplevelser i øyeblikket og et resultat man kan dele med andre, sier hun.

Merethe Klæboe er nå spent på responsen fra de som bor hjemme. Hun håper familie og pårørende kan bidra til å få flere i gang med en ny aktivitet.

Påmelding til: Merethe Klæboe på telefon 957 26 180 innen 1. februar. e-post: merethe.klaeboe@hamar.kommune.no