Hamar kommune har i løpet av november/desember hatt mange feil på gatelyset i sentrum. Feilene har vært av en slik art at hele strekk og gater har vært uten lys. Dette har vært tilfelle for Gågata, Østre torg, tverrgater i sentrum og Stortorget. Årsaken har vært kabelfeil / jordfeil som skyldes et ledningsnett med stort etterslep på vedlikehold.

Ekstra ressurser satt inn
For å få orden på belysningen, har man satt inn ekstra ressurser og gjort omkoblinger slik at vi nå har fått tilbake lyset. Når det gjelder enkeltlamper som er mørke, så meldes det fortløpende om dette. Utbedring skjer i henhold til standarden, det vil si innen 30 dager.

- Med 5530 enkeltlamper er det dessverre slik at det tidvis må påregnes pæreskift. Prosentandelen som ikke virker, er veldig lav, men feil skjer, og oppdager du feil på gatelyset, er det lurt å melde fra via nett-tjenesten FiksGataMi.no, sier Steinar Bjørnstad.

Enkel å bruke
Nettsiden http://www.fiksgatami.no er enkel å bruke, og via denne siden kan man også se hvilke feil som andre har innrapportert, og det går an å følge med på når feilene blir rettet opp. Via FiksGataMi kan man også melde om andre feil på veien.

Alternativt kan man melde feil ved å ringe til Servicekontoret - 62 56 30 10.

- Hver gatelysstolpe har en nummermerking, så skriv gjerne inn stolpenummeret. Dette vil være til stor hjelp for oss i feilrettingen, sier Steinar Bjørnstad i Hamar kommune.

Gatelys

Ifølge Bjørnstad er beboerne i Hamar flinke til å melde fra om feil på gatelyset. Ofte er det slik at kommunen mottar flere meldinger om de samme feilene. Dette bidrar til at mange tror at antallet feil med gatelyset er større enn det faktisk er.

Tenning og slokking
Hamar kommune har et styringssystem som regulerer gatelyset, slik at lyset tennes og slukkes når det skal. Ved feil kommer også meldinger automatisk til kommunen via data. Gatelyset i Hamar tenner og slukker basert på en skumringstabell, som beregner det eksakte tidspunkt for solnedgang og soloppgang .I tillegg vil fotoceller kunne overstyre dette systemet i forhold til lokale behov/værforhold. 

Målsetting for gatelyset:

  • at belysningen bidrar til et godt miljø med trygghet, sikkerhet og trivsel for alle som ferdes i kommunens utendørsområder
  • riktig kvalitet på alt arbeid og materiell som inngår i belysningen
  • forsvarlig økonomisk og effektiv forvaltning, samt drift og vedlikehold
  • riktig energibruk 
  • bidra til at kommunen fremstår som miljøbevisst.

Standard:

  • at feil på veglys enkeltlamper skal repareres innen 30 dager
  • at mørklagte strekninger som hovedregel vil bli utbedret i løpet av 3 dager (avhengig av type feil og omfang)
  • Det utføres inspeksjonsrunder på hele gatelyset årlig.

Belysning ved Hamar OL-amfi. Foto: Sigrid Friis Ruud.