Stortorget i HamarPlassenes utforming, størrelse og tilrettelegging er faktorer som må vektlegges når man skal ta stilling til hvilke aktiviteter som skal være hvor.

Det er Hamar kommune ved teknisk drift og anlegg som skal kontaktes for leie av grunn / areal for salg og aktivitet. (Sentralbord 62 56 30 00)
 

  • De som foretar salg skal sørge for renhold på stedet i salgstiden og sørge for at omgivelsene ikke forsøples eller tilsøles av virksomheten.
  • Den enkelte selger plikter selv å ta vare på søppel i sine egne beholdere for avfall.
  • Den enkelte selger skal ikke hindre fri ferdsel, d.v.s at det ikke kan stilles opp plakater eller annet utenfor tildelt salgsareal.


Les mer i dokumentet:
Retningslinjer for bruk av torg og plasser i Hamar

Se også:
Priser for leie av kommunale plasser
Veileder for uteservering
Søknadsskjema for bruk av kommunal grunn til uteservering