Servering i StrandgataUteservering langs byens gater, på torg, plasser og i parker er en viktig del av Hamars målsetting om at sentrum skal være et attraktivt og opplevelsesrikt sted. Samtidig er det et ønske at uteserveringen er av høy estetisk kvalitet med robust formgiving og bidrar til å forskjønne byen.

Serveringsstedene skal være positive tilskudd til byen. Byens ulike elementer, som møbler og tekniske fasiliteter, skal gjennom materialer, farger og proporsjoner inngå i en helhetlig urban komposisjon. Helheten kan oppnås gjennom bevisst bruk av tilpasning og kontrast, både når det gjelder form og farge.

Les mer i Veileder for uteservering

Se også: