Søknad om bruk av kommunal grunn for uteservering 

Se også Veileder for uteservering og Retningslinjer for uteservering