Forslaget er utarbeidet av kommuneutviklingskomiteen. Planen tar utgangspunkt i kommunens mål for parkering slik de er formulert i kommunedelplan for veg og transport fra 2009 og i kommuneplanens samfunnsdel fra 2010.

I disse dokumentene er to av de viktige målene at parkeringspolitikken skal bidra til levende sentrum og virke dempende på biltrafikken. Videre er noen av målene at det etableres anlegg for langtidsparkering langs innfartsvegene, at parkering på lang sikt bør inn i parkeringshus eller parkeringskjellere og at det skal være ordninger som bidrar til felles parkeringsanlegg.

Mandatet fra formannskapet sier også at planen skal drøfte tema som parkering for personer med nedsatt funksjonsevne, en strategi for flere sykkelparkeringsplasser og parkeringsforhold for scootere og motorsykler. Komiteen har videre drøftet parkering for Elbiler, prispolitikk, forslag til nye parkeringsbestemmelser og kundevennlige løsninger ved betaling.

Dokumentene kan sees her :

- Handlingsplan parkering 2014-2017
- Vedleggshefte
- Samlet saksframlegg
- Vedtak
- Orientering til Hamar formannskap 


Kommunen ønsker tilbakemeldinger på planforslaget og ber om uttalelse innen: 20.oktober 2014. Uttalelse kan sendes til :

Hamar kommune,
Arealplan,
Postboks 4063,
2306 Hamar

eller som epost til :  postmottak@hamar.kommune.no

En kan også henvende seg muntlig til kommunen
tlf.62563000. - prosjektleder Trond Arve Nilsen eller epost : trond.nilsen@hamar.kommune.no

Illustrasjon