Plandokumentene kan sees på kommunens digitale PlanDialog

Plandokumentene kan også sees i :

- Hamar rådhus, servicekontoret
- Hamar bibliotek, avd. Kulturhuset
- Hamar bibliotek,  avd. Vang

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter:

- Hamar kommune, arealplanavdelingen, postboks 4063, 2306 Hamar
- På e-post til postmottak@hamar.kommune.no
- Via Plandialog (se adresse over)

Frist for å sende merknader er: 25. oktober 2014

Eventuelle spørsmål kan rettes til ingvill.sveen@hamar.kommune.no eller på tlf 62563047

Illustrasjon