Adresse Wergelandsgate 4
2317 Hamar
E-post
Kontaktperson Eli Dæhlin Bøhmer, daglig leder
Telefon 908 32 939
Frisør og fotpleier: 62 52 65 50
Beskrivelse Seniorsenteret Velferden er et aktivitetstilbud for eldre i Hamar. Vi ønsker å bidra til trivsel og glede i hverdagen for eldre. Vår måte å gjøre dette på, er å tilby ulike aktiviteter og sosialt fellesskap.

Oppstart 26. september 1967.

Seniorsenteret Velferden er organisert som en forening. Det er Velferdsringen som står bak. Velferdsringens tilsluttede foreninger er Hamar Røde Kors, Hamar Sanitetsforening, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) Hamar, og Hørselshemmedes landsforbund (HLF) Hamar og Omegn. Hver forening har en representant i styret, og brukerne har to representanter. Hamar kommune yter betydelig økonomiskstøtte til driften. Senteret har mange frivillige hjelpere til de ulike arrangementene.
Aktivitet Utvalg av aktiviteter:
* Mandag Sjakk, trim, tradisjonsdans og seniordans.
* Tirsdager: Billedvev, Seniordans for nybegynner og litt øvede samt hyggetreff med underholdning på formiddagen.
* Onsdager: kor, porselensmaling og konversasjonskurs i engelsk og spansk.
* Torsdager spilles det Bridge og andre kortspill samt konversasjonskurs i fransk på to nivåer, og hobbyklubb. Torsdager annenhver uke møtes «karatreffet», en samtalegruppe for eldre menn.
* Fredag er det kaffekos med bingo. Sosialt samvær med kaffekos på alle aktiviteter.

Turer
Gudstjeneste 4 ganger i året.
Det er også frisør og Fotpleietilbud i Velferden.
Tidspunkter Åpningstider:
Velferden telefon 908 32 939.
Mandag – Torsdag 09.00 – 15.00
Fredag 09.00 – 13.00

Frisør telefon 62 52 65 50.
Mandag – fredag 09.00 – 14.30

Fotterapeut telefon 62 52 65 50
Mandag – torsdag 08.00 – 16.00
Dato oppdatert 2017-10-09