Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen:

  • Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for?
  • Hva skal regionen love?
  • Hva skal regionen være for sine innbyggere, for næringslivet i regionen og for de som besøker oss?
  • Hva er det vi sammen skal strekke oss etter?
  • Hva vil vi at folk skal tenke på når de hører navnet vårt?


Denne plattformen skal gi retning for de fire kommunene i Hamarregionen. Plattformen skal bidra til å få flere til regionen vår, samt føre til positiv endring fra de som allerede bor eller er etablert her.  

Kommunikasonsplattformen - en presentasjon

Profilering #norgesspiskammer