Plandokumentene kan sees i:

Hamar rådhus, servicekontoret

Nye reviderte dokumenter pr. 30.09.2014

 

Plandokumentene kan også ses på kommunens internettsider:

www.hamar.kommune.no/offentligettersyn

eller kommunens PlanDialog:

http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=070600

 

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter:

Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar

På e-post til postmottak@hamar.kommune.no

Via PlanDialog (se adresse over)

 

Frist for merknader er: 26.oktober 2014

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til,

Ingvill.sveen@hamar.kommune.no

eller på tlf.62563047

 

Det inviteres til åpent møte om endringene i planen i kommunestyresaken

14.oktober kl.1800

 

plan