Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehageplass er 1. mars hvert år. Dette gjelder alle typer barnehager, både private og kommunale.

Lenke til søknadsportalen for barnehage.

Småbarn i lek