Søknadsfrist til barnehageplass er 1. mars hvert år. Dette gjelder alle typer barnehager, både private og kommunale.

Søknadsportalen er for tiden under endring. Trykk her for mer informasjon.

Småbarn i lek