Søknadsfrist til barnehageplass er 1. mars hvert år. Dette gjelder alle typer barnehager, både private og kommunale. 

Til søknadsportalen

Småbarn i lek