Jernbaneverket foreslår å gå videre med konsekvensutredning av to ulike trasekorridorer for dobbeltsporet forbi Hamar. Se Jernbaneverkets nettsider med forslaget til planprogram her.

Alle kan komme med merknader til forslaget til planprogram om de ønsker. Høringsuttalelser sendes innen fristen 15. februar 2015 til:

Jernbaneverket, Pb 4350, 2308 Hamar

Etter høringen er det de tre berørte kommunene Stange, Hamar og Ringsaker som skal fastsette/vedta planprogrammet. Planprogrammet gir grunnlaget for videre arbeid med kommunedelplan for dobbeltspor Sørli- Brumunddal.