Planen ble behandlet og vedtatt av Hamar formannskap 17. desember 2014. 

Under følger hele rådmannens budsjettforslag. Dette ble vedtatt kun med små justeringer ut fra opprinnelig forslag. 

Endringene som ble foretatt fra rådmannens forslag, er at helsesøstertjenesten styrkes med én stilling. I tillegg får Barnas stasjon 250.000 kroner i støtte, mens Gatejuristen får 25.000 kroner.

Et samlet kommunestyre forbereder seg nå på tøffere tider i Hamar, og allerede om to måneder skal formannskapet møtes til en strategisamling hvor økonomi blir tema.

Se dokumentene: 

(SAK 0120/14: HANDLINS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HAMAR KOMMUNE )

Rådhus-spissen

NB! Vedtatt prisliste på tjenester i 2015 ligger bakerst i del 1. (Prisinfo blir oppdatert på våre websider ca 1. januar.)