Under følger hele rådmannens budsjettforslag. Dette ble vedtatt kun med små justeringer ut fra opprinnelig forslag. 

Endringene som ble foretatt fra rådmannens forslag, er at helsesøstertjenesten styrkes med én stilling. I tillegg får Barnas stasjon 250.000 kroner i støtte, mens Gatejuristen får 25.000 kroner.

Et samlet kommunestyre forbereder seg nå på tøffere tider i Hamar, og allerede om to måneder skal formannskapet møtes til en strategisamling hvor økonomi blir tema.

Se dokumentene: 

(SAK 0120/14: HANDLINS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HAMAR KOMMUNE )

Rådhus-spissen

NB! Vedtatt prisliste på tjenester i 2015 ligger bakerst i del 1. (Prisinfo blir oppdatert på våre websider ca 1. januar.)